Nov 17
Impactor: impact accelerator

Suomen ensimmäinen kiihdyttämö vaikuttavuustoimijoille

Suomessa käynnistyi syksyllä uusi kiihdyttämö, jossa haetaan vauhtia sellaisille yrityksille ja järjestöille, jotka rakentavat suomalaista hyvinvointia uudella tavalla. Sitran tuottama Vaikuttavuuskiihdyttämö on suunnattu erilaisille yhteiskunnallisille toimijoille, yrityksille ja järjestöille. Siis vaikuttavuustoimijoille.

Mikä on Vaikuttavuuskiihdyttämö?

Vaikuttavuuskiihdyttämö on kolmen kuukauden intensiivinen koulutus- ja mentorointiohjelma vaikuttavuustoimijoille, jotka tuottavat palveluja hyvinvointihaasteiden ratkomiseksi. Toimijat voivat olla muodoltaan yrityksiä, järjestöjä tai muita yhteisöjä. Missio on tärkeämpi kuin muoto. Vaikuttavuustoimija optimoi taloudellisen tuoton lisäksi myös sosiaalista ja/tai ekologista tuottoa.

Ensimmäiseen, lokakuussa 2015 käynnistyneeseen kiihdyttämöön on valittu kymmenen startupia ja yhdistystä, jotka ovat AtCare Oy, Elffe Oy, Innokampus Oy, Kuka Oy, Merikratos Oy, Ohjaamo Tilke Tmi, Palveuksessa Suomi Oy, Protekto Oy, Team Planet Oy sekä Walter ry. Nämä vaikuttavuustoimijat ratkovat haasteita, jotka liittyvt mm. lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseen, nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, ikääntyneiden toimintakyvyn edistämiseen ja maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Hankkeen asiantuntijayritykset ovat Demos Helsinki, Reaktor, Owal Group, Ramboll sekä Suomen Säätiötilipalvelu. Olen itse mukana Suomen Säätiötilipalvelun ryhmittymässä, johon kuuluu Impactorin lisäksi Kasvuhuone sekä Aalto yliopiston Pienyrityskeskus.

Mitä kiihdyttämössä tapahtuu?

Ensimmäisen kiihdyttämön toteutus on edennyt yli puolenvälin. Tähän mennessä tiimit ovat saaneet vahvistusta oman toimintakonseptinsa kiteyttämiseen, vaikuttavuuden mallintamiseen, ansaintamalleihin sekä investointistrategioihin. Tulossa ovat vielä vaikuttavuuden mittauksen ja strategisen markkinointiviestinnän työpajat sekä loppuhuipennuksena tammikuussa Demo Day.

Me vedimme viime viikolla osallistujille kahden päivän koulutuksen rahoituksesta ja investointistrategioista. Juha Leviäkangas Suomen Säätiötilipalvelusta kävi läpi perinteiset rahoituskanavat, rahoitusinstrumentit ja kuntayhteistyön. Aino Elina Muhonen (Kasvuhuone & Impactorin jäsen) piti langat käsissään ja harjoitutti osallistujia kohtaamaan potentiaalisia sijoittajia menestyksekkäissä vuorovaikutustilanteissa. Mervi Rajahonka (Pienyrityskeskus) toimi tutkijan ominaisuudessa ja sparrasi tiimejä työpajoissa.

Minun tehtäväni oli innostaa osallistujia näkemään itsensä muutoksentekijöinä ja uuden lajin – vaikuttavuustoimijat – edustajina. Työpajassa tiimit analysoivat omaa toimintaansa impact business pizzan muodossa ja löysimme kullekin tiimille alueet, joihin tulisi panostaa ja investoida. Lisäksi kerroin yhteisön merkityksestä toiminnan kehittämisessä. Tiimit kartoittivat omat avainkumppaninsa sekä yhteisönsä, joissa he vaikuttavat. Toisena päivänä kävimme läpi joukkorahoituksen tarjoamia mahdollisuuksia. Tiimit ideoivat oman joukkorahoituskampanjansa ja pitchasivat osana järjestämäämme joukkorahoituskilpailua. Innokampus Oy keräsi suurimman potin ja voitti parhaan pitchaajan palkinnon!

Näiden kahden superintensiivisen päivän jälkeen tiimit osallistuivat Slushiin. Toista kertaa järjestetty Slush Impact tarjosi mahdollisuuksia nimenomaan vaikuttavuustoimijoille. Lue lisää seuraavasta blogiartikkelistamme, miten Impactorin ensiedustaminen Slushissa sujui!

Mikä on Vaikuttavuuskiihdyttämön tavoite?

Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämön tavoitteena on luoda uudenlaisia kanavia vaikuttavuustoimijoiden ja sijoittajien välille. Tavoitteena on myös, että yhteistyö poikii muutaman oikean sijoituksen. Impactor haluaa olla mukana edistämässä näiden vaikuttavuustoimijoiden kehitystä.

Vaikuttavuuskiihdyttämö tullaan toteuttamaan vielä kaksi kertaa vuoden 2016 aikana. Kuhunkin ohjelmaan otetaan kymmenen toimijaa kerrallaan. Seuraava haku alkaa piakkoin, joten kannattaa seurata Sitran sivuja aiheesta!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *