Oct 25

Impactor on yhteiskunnallinen yritys

Helsinkiläiselle Impactor Consulting Osk:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus. Impactor Consulting Osk edistää yhteiskunnallisten organisaatioiden toimintaedellytyksiä auttamalla niitä tuomaan esille vaikuttavuuttaan.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ekologisia haasteita ja ne käyttävät vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti.

– Haimme Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä, koska haluamme edistää yhteistä hyvää tekevien yhteiskunnallisten organisaatioiden menestystä Suomessa. Meille on myös tärkeää kuulua yhteiskunnallisten yritysten verkostoon. Yhteiskunnan haasteita ei ratkaista yksin, vaan uudenlaisia yhteistyökuvioita luomalla, sanoo perustaja ja hallituksen jäsen Kristiina Ullgrén Ompactor Consulting Osk:sta.

– Impactor Consulting Osk auttaa yrityksiä ja muita yhteisöjä mallintamaan, arvioimaan ja kehittämään omaa vaikuttavuuttaan. Tämä on tärkeää, sillä näin yritykset luovat pohjaa mm. vaikuttavuusinvestoinneille, jotka voivat lisätä yrityksen rahoitusmahdollisuuksia. Yhteiskunnalliset yritykset luovat usein uudenlaisia palveluita, joille on muuttuvassa yhteiskunnassamme tarvetta. On hienoa saada Impactor Consulting Osk Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttäjäksi sanoo Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Lisätietoja

Kristiina Ullgrén, hallituksen jäsen, Impactor Consulting Osk, p. 050 575 2530, kristiina.ullgren@impactor.fi

Niina Ollikka, Brand Manager, Suomalaisen Työn Liitto, p. 040 674 8773, niina.ollikka@suomalainentyo.fi

Impactor Consulting Osk on yhteiskunnallisesti vaikuttavan liiketoiminnan asiantuntija. Autamme yrityksiä ja järjestöjä kehittämään innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin. www.impactor.fi

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisen työn puolesta toimivia merkkejä. Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. http://suomalainentyo.fi/yhteiskunnallinen-yritys/

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *