Mar 31
CF4Impact

Vaikuttavaa joukkorahoitusta: CF4Impact

Mitä on Crowdfunding for Impact, eli CF4Impact? Se on joukkorahoitusta hankkeille, joilla on selkeästi havaittava yhteiskunnallinen vaikutus. Joukkorahoitusta tehdään nykyään monenlaisiin tarkoituksiin erilaisilla motiiveilla, joten haluaisimme luoda termin kuvaamaan sellaista joukkorahoitusta, jota me haluamme edistää.

Ja yhä useampi meistä haluaakin tehdä jotain konkreettista paremman maailman puolesta. Asioita saa aikaiseksi paitsi itse tekemällä, niin myös rahan avulla. Se, mihin on rahaa, tapahtuu. Pienistäkin summista keräämällä voi saada kokoon tarpeeksi rahaa vaikuttavan hankkeen toteuttamiseksi. Joukkorahoitus onkin noussut merkittäväksi yhteiskunnallisen aktiivisuuden muodoksi: rahalla voi äänestää mieleisiä asioita tapahtuvaksi.

Mitä CF4Impact voisi olla käytännössä?

CF4Impact vastikepohjaisessa joukkorahoituksessa

Vastikepohjaisella joukkorahoituksella tarkoitetaan tuotteen tai palvelun ennakkomyyntiä. Se ei siis ole sijoittamista, vaan sen voi laskea myynniksi eli tulorahoitukseksi. Rahoittaja saa jonkin tuotteen tai palvelun rahansa vastikkeeksi, eli hän ostaa vastikkeen. Voikin kysyä, mikä ero on verkkokaupalla ja vastikepohjaisella joukkorahoituksella, eikä ero välttämättä olekaan aina selkeä. Molemmissa kyse on hyvin pitkälti oman tuotteen tai palvelun markkinoinnista verkossa. Joukkorahoituksessa taustalla on jokin hanke tai suurempi missio, jota rahoittajat tukevat ostamalla vastikkeita. Vastikepohjaista joukkorahoitusta voivat kerätä niin yritykset kuin järjestötkin, myös yksityishenkilöt ja porukat.

Vastikepohjainen CF4Impact perustuukin kertomukselle siitä, mitä vaikuttavuutta rahalla saadaan aikaiseksi. Sen on hyvä kytkeytyä johonkin ajankohtaiseen teemaan, jonka puolesta ihmiset ovat valmiita tekemään jotain.

Onnistunut esimerkki on Finnwatchin kampanja.  Finnwatch on kansalaisjärjestö, joka tutkii ulkomailla toimivien suomalaisyritysten vastuullisuutta sekä verovälttelyä. Hallituksen leikkaukset osuivat myös Finnwatchiin, joka päättikin ottaa saamastaan julkisuudesta hyödyn irti. Finnwatch käynnisti joukkorahoituskampanjan kerätäkseen leikattua valtionrahoitusta vastaavan rahasumman. Kampanjalla rahoitettiin tutkimusta verovälttelyn seurauksista ja vastikkeena myytiin tutkimusraporttia. Kun samaan aikaan uutisoitiin hallituksen ministereiden omien yritysten veronkiertoepäilyksistä, niin ihmisten ei tarvinnut epäröidä tukea Finnwatchin kampanjaa.

Omarahoitusosuuden hankkiminen joukkorahoituksella

Joukkorahoitus voi toimia myös yhdessä muiden rahoitusmuotojen kanssa. Monet julkiset  rahoittajat vaativat omarahoitusosuutta, minkä voi kerätä myös joukkorahoituksella. Vastikepohjainen joukkorahoitus toimii myös markkinointina ja markkinoiden testaamisena: onko tuotteille ja palveluille kysyntää? Tällöin muidenkin rahoittajatahojen on helpompi arvioida hanketta.

Hieno esimerkki tästä on From Waste2Taste -hävikkiruokaravintolan perustaminen. ESR-hanketuella voitiin rahoittaa joitain kuluja, mutta ei kaikkea ravintolan perustamiseen liittyvää. Niinpä ryhdyttiin myymään lounailta ja illallisia ennakkoon joukkorahoituskampanjalla.

CF4Impact ja pääomapohjainen joukkorahoitus

Oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankkiminen joukkorahoituksella voi sopia myös yhteiskunnallisille hankkeille. Eli osakepohjainen joukkorahoitus, jota Suomessa tällä hetkellä mahdollistaa Invesdor. Tämä rahoitusmuoto edellyttää, että yritys voi tarjota osakkeita merkittäväksi. Uskon, että yhteiskunnallisesta missiosta on hyötyä osakkeidenkin markkinoinnissa: ihmiset voivat motivoitua siitä, että he omistavat yritystä, jonka tavoitteena ei ole pelkästään voiton maksimointi.

Entäs jos osuuskunnatkin voisivat markkinoida osuuksiaan merkittäväksi joukkorahoitusalustalla? Uusia osuuskuntia perustetaan tänä päivänä monesti nimenomaan yhteiskunnallista missiota ajamaan. Osuuskuntamallissa tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset, joilla on yhteisiä tarpeita esimerkiksi työllistyä tai saada jotain palvelua, tekevät itse bisnestä täyttääkseen tarpeensa. Osuuskunnassa jäsenet kontrolloivat yritystä demokraattisesti, eikä sijoitettu raha anna päätösvaltaa. Kuitenkin yhteiskunnallinen missio ja vaikuttavuus voisivat motivoida ihmisiä sijoittamaan myös osuuskuntiin.

Tavallaan osuuskunta onkin aitoa ja alkuperäistä joukkorahoitusta, jossa pääomaa kerätään jäseniltä. Osuuskunta voisi olla yritysmuotona suositumpi, mikäli osuuksien merkitsemisen prosessi olisi automatisoitu joukkorahoitusalustan avulla. Nyt jokainen osuuskunta joutuu miettimään osuuksiensa määrittelyn sääntöihin, merkinnän ja hallinnoinnin prosessit omin päin. Yhteinen alusta ja kauppapaikka olisivat tarpeellinen osa osuustoiminnan ekosysteemiä. Esimerkkinä Britanniassa toimiva Microgenius-alusta, jolla voi merkitä yhteisöllisiä community shareja.

Lainapohjainen joukkorahoitus

Yhteiskunnalliset organisaatiot voivat rahoittaa toimintaansa myös lainapohjaisella joukkorahoituksella. Se edellyttää tietenkin sitä, että organisaatiolla on vakaalla pohjalla olevaa tulovirtaa, joka mahdollistaa lainanmaksun. Lainapohjainen joukkorahoitus voi toimia myös täyterahoituksena. Esimerkiksi, jos toimija on saanut myönteisen avustus- tai hankerahoituspäätöksen, joka maksetaan takautuvasti hankkeen jälkeen, hankkeen aikainen rahoitus voidaan kerätä joukkorahoituksella ja maksaa takaisin sitten, kun avustus maksetaan.

Entä vaikuttavuus?

Kun yhteiskunnallista vaikuttavuutta halutaan viestiä joukkorahoituskampanjassa, niin sanoille täytyy löytyä myös konkreettista vastinetta tosielämästä. Muutoin riskinä on koko vaikuttavuuden muuttuminen tyhjäksi puheeksi. Joukkorahoitus ei ole kertaluontoinen harjoitus, jossa kerätään rahat ja ollaan tyytyväisiä. Rahoituksen hakija rakentaa itselleen tukijoiden yhteisöä, joka odottaa kuulevansa uutisia toiminnan vaikuttavuudesta kampanjan jälkeen. Toiminnan tulosten esille tuominen vahvistaa yhteisöä, joka on valmis tukemaan toimintaa myös jatkossa.

Yleispäteviä menetelmiä vaikuttavuuden mittaamiseen tai raportointiin ei ole, vaan kunkin toimijan on itse mietittävä järkevät tavat. Joukkorahoitusalustoista ei ole apua varsinkaan kampanjan jälkeiseen vaikuttavuuden viestintään, joten on mietittävä muita kanavia. Avoimuudesta moni puhuu mielellään, mutta mitä se tarkoittaa käytännön tekoina? Mikä on toiminnan vaikuttavuuden tarina? Ketkä hyötyvät toiminnasta ja mitä he siitä voivat kertoa?

Impactor haluaa edistää vaikuttavaa joukkorahoitusta. Tule mukaan maksuttomaan Impact Meetupiin tai tule työstämään omaa vaikuttavaa kampanjaasi työpajoihimme!

Lue lisää

Tekesin opas joukkorahoitukseen

Toniicin raportti Crowdfunding for Impact in Europe and in the USA

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *